T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

IB Öğrenen Profili / IB Learner Profile

IB öğrenen profili, IB eğitiminin merkezine öğrenciyi yerleştirir.

IB eğitiminin bütünsel doğasını 10 nitelik yansıtır. Bu nitelikler bilgi ve beceri geliştirmenin yanı sıra merak ve şefkat gibi ruhu besleyici özelliklerin önemini vurgular. Bilişsel gelişimin yanı sıra, IB programlarının öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel refahlarıyla da ilgilendiğinin ve öğrencilerin kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duymalarını sağladıklarının da altını çizerler.

IB eğitimcileri, IB eğitimleri boyunca, öğrencilere bu nitelikleri geliştirmeleri, giderek güçlenen ve gelişen yollarla onları kanıtlamaları konusunda yardımcı olurlar. Bu niteliklerin gelişimi, daha iyi bir dünya oluşturulmasını sağlayacak uluslararası bilinçte öğrenciler yetiştirmenin temelini oluşturur.

 

 

Nitelik

Tanım

Araştıran-sorgulayan

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.

Bilgili

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.

Düşünen

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada insiyatif kullanırız.

İletişim kuran

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yaparız.

İlkeli

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

Açık görüşlü

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

Duyarlı

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.

Riski göze alan

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız.

Dengeli

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

Dönüşümlü                Düşünen

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.

 

 

 05-05-2023

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 26.06.2020 - Güncelleme: 05.05.2023 18:03 - Görüntülenme: 1494
  Beğen | 1  kişi beğendi