T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

IBDP (The International Baccalaureate Diploma Programme) NEDİR?

 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından hayata geçirilen Uluslararası Bakalorya Eğitim Programı (IBEP) , merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından uygulanan ve üç yaş grubundaki öğrencilere sunulan uluslararası bir eğitim programıdır. 1976 yılına kadar da United Nations Education Service and Cultural Organization (UNESCO) ve 20th Century Fund ve Ford Foundation tarafından finanse edilmiştir. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO)'nun, New York, Buenos Aires ve Singapur'da bölge ofisleri ve İngiltere Cardiff'te Öğretim Program Düzenleme ve Değerlendirme Merkezi bulunmaktadır.

 

IBO hazırladığı programlarla ilk önceleri özellikle II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da sayıları hızla artan diplomatlar ve uluslararası işlerde çalışan insanların çocuklarını hedef grup olarak seçmiştir. Bunda sıklıkla ülke değiştiren ve adaptasyon problemi çeken bu gruptaki çocukların uluslararası bir standartta, özel bir program dâhilinde, gittikleri ülke fark etmeksizin eğitim alabilmeleri öncelikli düşünce olmuştur. 1968 yılından günümüze gelişerek büyüyen bu organizasyon, şuan dünyanın 161 ülkesinde, akredite olmuş 5377 okulda uygulanmaktadır (www.ibo.org). Türkiye'de ise IB 1994 yılında başlamış olup ve bugün itibariyle IB programlarını veren 102 okul vardır. Bu okullardan 65 tanesi Diploma Programını verirken 7 tanesi de devlet okuludur. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın haricinde, öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran IB, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyarak uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır. IB Programı içerisinde üç ayrı yaş grubuna yönelik farklı programlar uygulanmaktadır:

 

·         İlk Yıllar Programı (PYP): 3-12 Yaş grubu.

·         Orta Yıllar Programı (MYP): 11-16 Yaş grubu.

·         Diploma Programı (DP): 16-19 Yaş grubu.

·         Kariyer Programı (CP) : 16-19 Yaş grubu.

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 16–19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birisi ile verilen bu program, günümüzde dünya çapında akademik güvenirliliğin ve entelektüel düşüncenin bir simgesi olmuştur. Programdan mezun olan öğrenciler dünya çapındaki birçok seçkin üniversiteye kabul edilebilme olanağına sahip olmaktadır. Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını alırlar.

 

Öğrencileri, hızla değişen ve gitgide küreselleşen toplumda başarılı olmak için gereken donanıma sahip, yaratıcı sorun çözücüler ve yaşam boyu bağımsız düşünebilen bireyler olmaya hazırlar. DP, öğretme ve öğrenme konusunda kültürler arası farkındalığı geliştirme odaklı bütünsel bir yaklaşım sunar. Öğrenciler sorgulama, eleştirel düşünme ve açık görüşlülük sayesinde etraflarındaki dünyayı keşfetmeyi ve anlamayı öğrenirler.

 

 

Dengeli bir Müfredat ve Eşsiz bir DP Temeli

 

DP öğrencileri bilgi ve anlayış derinliği ve genişliği sağlayan 6 ders grubundan dersleri tamamlarlar. Çeşitli derslerle etkileşimleri sayesinde, farklı akademik alanlar arasındaki bağlantıları görmelerini sağlayan kapsamlı bir eğitim deneyimlerler. Üç temel bileşenden oluşan zorunlu bir program temelinin tamamlanmasının yanı sıra güçlü bir dil öğrenimi gerekliliği mevcuttur.

 

Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge - TOK) öğrencileri bilginin doğası ve bildiğimizi iddia ettiklerimizi nasıl bildiğimiz üzerine dönüşümlü düşünmeye sevk eder.

 

Bitirme Tezi (Extended Essay) öğrencilerin kişisel ilgi alanlarından birinde öz-yönetimli araştırma yapmak suretiyle üniversite öncesinde bağımsız çalışmanın gereklilikleri ve kazanımlarıyla tanışmalarını sağlar.

 

Yaratıcılık, Aktivite ve Topluma Hizmet (Creativity, Activity and Service - CAS) toplum hizmeti ve spor seçenekleri dâhil olmak üzere öğrencilerin çok çeşitli müfredat dışı aktiviteye zaman ayırdıkları deneyimsel bir öğrenme bileşenidir.

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 26.06.2020 - Güncelleme: 05.05.2023 10:38 - Görüntülenme: 4628
  Beğen | 11  kişi beğendi